Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

 

Health & Bio Ltd. se zavazuje chránit Vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u Health & Bio Ltd. podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje je možné zpracovat po dobu neurčitou a mohou být použity pro nepravidelnou informaci zákazníka o nabízených službách. Poskytované osobní údaje budou zpřístupněny pouze a výhradně  příslušnému poskytovateli.

Veškeré údaje jako jsou  korespondenční adresa, telefonický a emailový kontakt jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí.


Toto prohlášení nabýva platnosti dnem: 30.10.2014

Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Bioprotector CZ © 2019